Kovovýroba

Kovovýroba je po těžbě dalším krokem v procesu přechodu od surovin po konečné výrobky. Ročně se vyrobí 1 600 milionů tun surové oceli.

V ekonomice soustředěné na výrobu opravitelných řešení, opakované využití a recyklaci materiálů sehrává ocel klíčovou úlohu. Jedná se tak o zcela nepostradatelný materiál.

Naše materiály a finální konstrukční díly naleznou uplatnění v různých fázích výroby kovů, od těžby rud až po vysoké, spékací či koksovací pece.

Kovovýroba