Segmenty

Společnost Abraservice vyhoví požadavkům zákazníků pracujících ve velmi náročných prostředích, kde je kvalita a životnost dílů naprosto nezbytným předpokladem.

Oblasti naší působnosti

Lesnictví a dřevařský průmysl

Otěruvzdorné díly v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu

Dřevozpracující a lesnické provozy čelí zcela konkrétním problémům s opotřebením. Jedním z nich je skutečnost, že zpracování dřeva obvykle provází korozivní a kyselé prostředí a související opotřebení. Máme dostatek zkušeností a znalostí, abychom těmto a dalším výzvám dokázali čelit zajištěním vhodných otěruvzdorných dílů či řešení k zabezpečení produktivního a nákladově efektivního provozu.

Cementárenský průmysl

Cementářský průmysl

Výroba cementu je rovněž úzce spjata s využitím oceli. Jedná se o další klíčový průmyslový materiál s celosvětovou produkcí kolem 4 000 milionů tun ročně. Výroba cementu je náročný proces zahrnující celou řadu kroků a strojů, které jsou prakticky vždy vystaveny abrazi a pracují v náročných mechanických podmínkách.

Energetický průmysl

Energetický průmysl

V elektrárnách probíhá manipulace s velkými objemy sypkých materiálů a součásti strojního vybavení zde bývají vystaveny značnému namáhání otěrem. Nebude-li zařízení vhodně zkonstruováno a chráněno, ztratí spolehlivost a bude docházet k poruchám.

Kovovýroba

Kovovýroba

Kovovýroba je po těžbě dalším krokem v procesu přechodu od surovin po konečné výrobky. Ročně se vyrobí 1 600 milionů tun surové oceli.

Doly a lomy

Doly a lomy

Těžba je jedním z nejstarších a nejdůležitějších průmyslových odvětví na světě. Jedná se o primární činnost při získávání rud a kovů vyžadovaných mnoha výrobními obory pro další zpracování.

Recyklace

Recyklace

Spektrum know-how společnosti Abraservice je v oblasti recyklace kovů, dřeva, plastů či skla stejně široké, jako samotný rozsah zpracovávaných materiálů.

Stavební a manipulační technika

Stavební a manipulační technika

Stavební a manipulační techniku lze rozdělit do nejrůznějších skupin zařízení: stavby a demolice, železniční průmysl, manipulace, přístavní práce, vlečení, vyvrtávání a zpracování dřeva.