Asfaltárenské díly podléhajících opotřebení s delší životností

Zařízení na výrobu asfaltu podléhají intenzivnímu opotřebení při míchání vysoce abrazivního kameniva za vysokých teplot. Díky našim zkušenostem s extrémně abrazivními komoditami a podmínkami (beton, uhlí, těžba a rafinace minerálů, recyklace) nebo s prostředím s vysokými teplotami (slévárny oceli, uhelné elektrárny) má společnost Abraservice jedinečné znalosti a zkušenosti týkající se prodloužení životnosti dílů podléhajících opotřebení v provozech vyrábějících asfalt.

Vyžádat si cenovou nabídku Kontaktujte nás

Řešení opotřebení pro výrobny asfaltu

Společnost Abraservice navrhuje díly podléhající opotřebení s výrazně delší životností pro výrobny asfaltu. K dosažení cíle využíváme patentovaný sortiment otěruvzdorných (AR), korozivzdorných (CR), vysokoteplotních či návarových abrazivzdorných vrstev. Naši technici vám pomohou vybrat nejvhodnější otěruvzdorný plech pro každou aplikaci, abyste neplatili za zbytečné vlastnosti, ale jen za to, co potřebujete pro výrazně delší provozuschopnost.

Ochrana proti otěru při vysokých teplotách pro trubky sušiček, míchačky a dopravníky

 • Plech Hardox® HiTemp: nákladově efektivní odolnost proti opotřebení v teplotním rozsahu 300–500 °C.
 • Oceli Toolox® 44: předkalené oceli pro nástroje a konstrukční díly ve výrobnách asfaltu.
 • Plech Duroxite® 100: zachovává plnou odolnost proti opotřebení až do 350 °C s typickou tvrdostí povrchu 55 HRC při zvýšených teplotách až do 540 °C.

 

Další řešení opotřebení asfaltárenských zařízení

 • Plech Hardox® 450: pro okraje pásových dopravníků, štíty sil, akumulační nádrže, nakladačové lopatky.
 • Plech Hardox® 600: pro recyklační asfaltové jednotky.

Řešení problémů opotřebení při působení vysoké teploty asfaltu: Hardox® HiTemp

Ve výrobnách asfaltu pracují některé plochy dílů při teplotách nad 400 °C, přičemž tradiční kalené a popouštěné otěruvzdorné oceli vykazují ztrátu tvrdosti již při teplotách nad 300 °C.

Použitím vysoce kvalitních surovin zpracovaných v pečlivě kontrolovaném procesu je ocel Hardox® HiTemp uzpůsobena speciálně pro abrazivní provoz v teplotním rozsahu od 300 do 500 °C. Kalený a popouštěný zušlechtěný otěruvzdorný plech s typickou tvrdostí 375 podle Brinella Hardox® HiTemp má také velmi vysokou odolnost vůči popraskání a prohýbání. Díky oceli Hardox® HiTemp zůstanou otěruvzdorné díly ve vašich provozech vždy ve formě – s životností výrazně delší než u tradičních plechů z otěruvzdorné oceli.

Výrobna asfaltu

Příklady dílů Abraservice podléhajících opotřebení pro provozy vyrábějící asfalt

Hrabla

Lopatky rotační sušičky

Míchací buben

Lamely
Sušička a recyklační buben
Rypadlová lžíce, silniční stavby

Částečný seznam dalších dílů Abraservice podléhajících opotřebení určených pro výrobny asfaltu

 • Obložení skluzů
 • Obložení kónických částí
 • Cyklonový odlučovač prachu
 • Lopatky míchání asfaltu
 • Díly podléhající opotřebení v kolovém mlýně
 • Součásti drtičky asfaltu
 • Šnekové dopravníky
 • Vibrační síto
 • Otěruvzdorné pásy a plechy

Příklad

2,5× delší životnost: vylepšený asfaltový buben a míchací žebra

Zakázkovou ocel s tvrdostí 235 HB v sušicím bubnu a odnímatelných míchacích lamelách kameniva jsme nahradili otěruvzdorným plechem Hardox® 450, přičemž všechny díly měly před tímto opatřením i po něm tloušťku 6 mm.

Úspory a doba návratnosti se u jednotlivých produktů liší. Kontaktujte nás a získejte více informací o výhodách a možnostech modernizace vašich aplikací.

Asfaltový buben

Modernizace materiálu přechodem ze zakázkové oceli na materiál Hardox® 450

přehled výhod modernizace

Životnost

graf odhadované životnosti v závislosti na třídě oceli