""

Abramax® jsou odolné oceli se speciální tepelnou a protikorozní odolností. Dodávají se kalené a popouštěné s tvrdostí zhruba 400 a 500 HBW a vlastnostmi vhodnými pro dílenské zpracování. Ocel Abramax® nabídne v porovnání s konvenční ocelí delší životnost, zejména při vystavení vysokým teplotám.

Abramax® zajistí zlepšené možnosti zpracování. Dodává se s vynikajícími vlastnostmi pro tváření za studena, obrábění a svařování. Kalená a popouštěná mikrostruktura poskytne skvělou opakovatelnost při tváření s těsnými poloměry ohybu a také úzkou tepelně ovlivněnou oblast s dopadem na tvrdost po tepelném dělení a svařování.

Mezi obvyklá odbytiště oceli Abramax® patří: energetika, těžba, lomy, recyklační podniky, stavební a manipulační technika a průmyslové obory se zvýšenou teplotou.

Mechanické vlastnosti, typické hodnoty

  Tvrdost, HBW  Mez kluzu, MPa  Pevnost v tahu, MPa  Tažnost A5, %  Rázová pevnost (KV -200C), J 
Abramax® 420 Cr  400   1 000   1 250   12  40 
Abramax® 520 Cr  500   1 200   1 400   12 45 

 

Rozsah tvrdosti (dodací podmínky):
Abramax® 420 Cr, 370–430 HBW*
Abramax® 520 Cr, 460–530 HBW
*Tvrdost podle Brinella měřená v souladu s normou EN ISO 6506-1, na obrobené ploše obvykle 0,5–3 mm pod povrchem, v závislosti na tloušťce plechu.

Rozměry, typické hodnoty*

  Tloušťka, mm  Šířka/délka, mm 
Abramax® 420 Cr  4–80  2 000/6 000
Abramax® 520 Cr  4–80  2 000/6 000 

*Speciální rozměry jsou k dispozici na požádání

Plechy Abramax Cr

Materiály ke stažení

pdf 151 Kb
Abramax 420 Cr
pdf 133 Kb
Abramax 520 Cr