Návarové produkty Duroxite
Návarové produkty Duroxite

Duroxite®

Návarové produkty Duroxite® jsou určeny pro nejextrémnější situace, kde dochází k opotřebení otěrem, nárazy, teplem, oděrem kovu o kov a erozí.

5 hlavních důvodů k výběru oceli Duroxite®

1. Prvotřídní návarový produkt

Jako výrobce otěruvzdorného plechu Hardox® zaručíme, že můžete počítat se stejně vysokou kvalitou návarových produktů Duroxite® k dosažení dlouhé životnosti finálních výrobků.

2. Zaručené vlastnosti

Vlastnosti opotřebení plechů a trubek s návarem jsou zaručeny až do 75 % návarové vrstvy. –Tloušťka návarové vrstvy plechů a trubek činí ± 10 %.

3. Široká škála produktů

Výrobky se soustřeďují na různé typy opotřebení včetně abraze, nárazů, působení tepla, oděru kovu o kov a eroze.

4. Jedinečné výrobky

– Materiál Duroxite® 101 s otěruvzdorným obložením Hardox® zajistí zvýšenou odolnost proti nárazům.

5. Dobrá tvárnost

Díky rovnoměrně rozloženému vzorci trhlin na povrchu návaru.

Co je Duroxite®?

Návarové produkty Duroxite® jsou určeny pro nejextrémnější situace, kde dochází k opotřebení abrazí, nárazy, teplem, třením mezi kovy a erozí. Návarová vrstva se vyrábí nanášením vrstev materiálů na podkladové materiály během procesu obloukového svařování. Vrstvené materiály obvykle poskytují odlišné vlastnosti od podkladových, například odolnost proti opotřebení a nárazům nebo příznivé vlastnosti opotřebení při tření mezi kovy. Výkon materiálu Duroxite® šetří peníze a zvyšuje produktivitu v široké škále aplikací díky vyššímu výkonu a nižším nárokům na údržbu.

Zaručená tloušťka návaru, zaručené vlastnosti návarové vrstvy

Návarové plechy a trubky Duroxite® se dodávají se zaručenou tloušťkou návarové vrstvy v rozmezí ±10 %. Tato vrstva je konzistentní v celém rozsahu materiálu i u jednotlivých plechů. Vlastnosti opotřebení výrobků Duroxite® jsou také zaručeny v celé vrstvě až do 75 % tloušťky návaru. Zbývajících 25 % návaru tvoří přechodová vrstva nezbytná k zachování hranice natavení, jež tvoří vazbu se základním materiálem.

Široká škála produktů

Duroxite® je zvláště vhodným materiálem k řešení kluzného opotřebení působením výjimečně tvrdých částic. Duroxite® se dodává ve formě plechů a navařovacích drátů připravených k instalaci ve vašem zařízení nebo k další aplikaci ve vašem podniku. V závislosti na konkrétní aplikaci je k dispozici široká škála produktů s různými vlastnostmi tvrdosti, odolnosti vůči nárazům a tepelné odolnosti.

Který návarový produkt vám bude vyhovovat?

Víte, který návarový produkt bude vyhovovat vaší aplikaci? Přečtěte si níže uvedené informace o vlastnostech a dozvíte se více:

Logo Duroxite®
Návarové produkty Duroxite

Kluzné opotřebení

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Atribut DUROXITE® 100 DUROXITE® 101
  PODKLADOVÝ PLECH HARDOX®
  DUROXITE® 100 WIRE
  Popis výrobku Návarová vrstva s vysokým obsahem chromu na podkladovém plechu z nízkouhlíkové oceli ke zvýšení odolnosti vůči kluznému opotřebení a mírným až středně silným nárazům do tepoty 350 ˚C Návarová vrstva s vysokým obsahem chromu na podkladovém plechu z oceli Hardox® 450. Trubičkový drát pro obloukové navařování dílů vystavených třecímu opotřebení.
  Rozměr, průměr Jednovrstvý:
  3 mm na 6 mm
  5 mm na 8 mm
  Vícevrstvý:
  6 mm na 6 mm
  6 mm na 10 mm
  10 mm na 10 mm
  12 mm na 12 mm
  20 mm na 10 mm
  - -
  Průměr - - 1,2 mm
  1,6 mm
  2,8 mm
  Vlastnosti Tvrdost:
  Jednovrstvý 55 až 57 HRC,
  dvouvrstvý 59 až 62 HRC,
  tři a více vrstev 60 až 64 HRC
  Tvrdost karbidu:
  1 700 HK
  Objemový podíl primárních karbidů:
  30–50 %
  ASTM G65 – postup A
  vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem:
  max. 0,18 g.
  Tvrdost:
  Jednovrstvý 55 až 57 HRC,
  dvouvrstvý 56 až 59 HRC,
  tři a více vrstev 58 až 63 HRC
  Tvrdost karbidu:
  1 700 HK
  Objemový podíl primárních karbidů:
  30–50 %
  ASTM G65 – postup A
  vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem:
  max. 0,18 g.
  Chemické složení (hm. %):
  4,7 C, 0,2 Mn, 0,6 Si, 27,0 Cr, zbytek Fe
  Tvrdost povrchu:
  Dvouvrstvý návar na nízkouhlíkové oceli: 58 až 65 HRC
  Trojvrstvý návar na nízkouhlíkové oceli: 60 až 65 HRC
  ASTM G65 – postup A
  vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem:
  max. 0,18 g.
  Obvyklé oblasti využití Skluzy/násypky, obložení koreb nákladních vozidel, radlice buldozerů, nakládací lžíce, vlečné korečky, rypadla, vodicí lopatky separačních strojů, výtlačné hubice zásobníků slínku, žlaby pro dopravu slinuté rudy, výstupy mlýnů slínku, jímací zásobníky, bagrovací potrubí a čerpadla, sací potrubí, výtlaky čerpadel, lopatky/skříně ventilátorů, koksovací vibrační síta, žlaby pro manipulaci s uhlím, obložení podavačů uhlí, síta drtičů, násypky třídičů, obložení čepů, silážní zásobníky Kalová čerpadla, skluzy, bagrovací potrubí, drtičky skla, vzduchová potrubí, potrubí k praní uhlí, sací potrubí, žlaby Obložení nakladačových lopat, břitů a bočnic lopat, opláštění čelistí, patní podložky, odvodňovací dopravníky, žlaby pro vykládku uhlí.
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Intenzivní třecí abraze

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Atribut DUROXITE® 200 DUROXITE® 200 WIRE
    Popis výrobku Návarová vrstva komplexních karbidů na podkladovém plechu z nízkouhlíkové oceli pro náročné aplikace vystavené kluznému opotřebení a středně silným nárazům do tepoty až 600 ˚C. Návarový trubičkový drát pro obloukové navařování v aplikacích vystavených značnému třecímu opotřebení.
    Vlastnosti Tvrdost:
    60–65 HRC
    Tvrdost karbidu:
    2 500–3 000 HK
    Objemový podíl primárních karbidů:
    30–50 %
    ASTM G65 – postup A
    vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem:
    max. 0,12 g.
    Chemické složení (hm. %):
    5,3 C, 0,5 Mn, 0,2 Si, 22,0 Cr, 6,5 Nb, zbytek Fe
    Tvrdost povrchu:
    Jednovrstvý 57–60 HRC
    Dvouvrstvý 60–65 HRC
    ASTM G65 – postup A
    vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem:
    max. 0,12 g.
    Obvyklé oblasti využití Skluzy, obkládací plechy, bočnice dopravníků, skipy v hlubinné těžbě, součásti cementářských pecí, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, míchací lopatky, pláště kuželových mísičů, válce uhelných a cementových drtičů, komponenty k drcení surovin, lisovací desky, žlaby ke spékání rudy, drcení, prosévání násypky vysokých pecí, sazebny a pece Síta, podávací systémy pro kulové mlýny, obložení lžic nakladačů, kryty drapáků lžic a boční kryty lžic, žlaby, plechy násypek a obložení kontejnerů, díly cementové pece, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, lopatky míchaček, sady, pláště rotačních drtičů, válce na rozmělňování uhlí a cementu, díly k drcení surovin, panely forem, žlaby pro vykládku uhlí
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Hledáte pomoc při rozhodování o návarech?

     Tým společnosti Abraservice vám rychle pomůže a navrhne řešení na míru konkrétním potřebám. Kontaktujte nás a co nejdříve se ozveme zpět.

     Znalosti a odbornost

     Návarové produkty Duroxite® vytvořili odborníci společnosti SSAB v oblasti technologií k zajištění odolnosti vůči opotřebení a zhotovuje je přední společnost v oblasti výroby svařovacího spotřebního materiálu a zařízení. Obě firmy vypracovaly optimální postupy výroby tvrdých vrstev a spotřebního svařovacího materiálu na bázi karbidu chromu, aby dosáhly co nejlepších vlastností. Tato spolupráce našim zákazníkům přinesla vynikající výrobky, jež zajistí delší životnost než jiné plechy CCO nabízené na trhu. Návarová vrstva Duroxite® se měří od horní plochy k počáteční základní rovině, což udává skutečnou tloušťku návaru. Znamená to, že získáte to, zač platíte: optimální koncentraci karbidové návarové vrstvy a konzistentní kvalitu odolnosti svrchní vrstvy vůči abrazi díky 75% hloubce.

     DUROXITE® ve výrobě

     Materiál Duroxite® je navržen tak, aby pro vás nebyl se svou tvrdostí při zpracovávání oříškem. I sebevíce opotřebené zařízení lze zrekonstruovat a opravit, aby fungovalo jako nové. Díky našim špičkovým výrobním zařízením a široké produktové nabídce zahrnující otěruvzdorný materiál Hardox® a Duroxite® můžete renovovat produkty prakticky libovolného stavu, velikosti a konstrukce.

     Instalace produktů Duroxite®

     K instalaci produktů Duroxite® není zapotřebí žádné speciální vybavení. Běžnými metodami montáže návarových plechů Duroxite® a dílů podléhajících opotřebení je svařování či šroubování. Při spojování se základním kovem použijte spotřební materiál 480 MPa nebo 560 MPa. Každou plochu vystavenou silnému opotřebení je třeba chránit spotřebním materiálem s tvrdým povrchem. Svařování produktů Duroxite® drátem Duroxite® zajistí, že svar bude mít shodnou odolnost vůči opotřebení a celý návarový produkt tak získá konzistentní životnost.

     Bezpečnostní opatření

     Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.

     Materiály ke stažení

     pdf 225 Kb
     Abraservice introduce Duroxite® overlay products
     pdf 1.04 Mb
     Duroxite - NEJNOVĚJŠÍ NÁVAROVÁ TECHNOLOGIE
     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Název produktu Návarové produkty Podkladový plech Materiálový list
      Duroxite® 100 Návarová vrstva z karbidu chromu Nízkouhlíková ocel

      Duroxite® 100

      Duroxite® 101 Návarová vrstva z karbidu chromu Hardox® 450

      Duroxite® 101

      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Název produktu Typ spotřebního materiálu Proces svařování Materiálový list
        Duroxite® 100 Wire Návarová vrstva z karbidu chromu Otevřený oblouk

        Drát Duroxite® 100

        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání