Energetický průmysl

V elektrárnách probíhá manipulace se značnými objemy sypkých materiálů a součásti strojního vybavení zde bývají vystaveny značnému abrazivnímu namáhání. Nebude-li zařízení vhodně zkonstruováno a chráněno, ztratí spolehlivost a bude docházet k poruchám.

Při hledání řešení pro skladování, přepravu rozmělněného uhlí, odlučovače popílku suchou či mokrou cestou a další procesy zahrnující nárazy či abrazi vám můžeme pomoci zlepšit výkon a životnost dílů podléhajících opotřebení.

Energetický průmysl