Branża metalurgiczna

Przemysł metalurgiczny to po wydobywczym kolejny krok w procesie od surowców do wyrobów końcowych. Rocznie produkowane jest 1,600 mln ton metrycznych surowej stali.

Stal odgrywa kluczową rolę w gospodarce, w której wszystko musi być produkowane z myślą o naprawie, ponownym użyciu i recyklingu. To właśnie czyni stal jednym z zasadniczych materiałów w przemyśle.

Nasze materiały i gotowe części możesz znaleźć na różnych etapach produkcji metalurgicznej, od portów z minerałami po wielkie piece hutnicze.

Branża metalurgiczna