""
""

IMEX

Stale o wysokiej granicy plastyczności należą do grupy stali konstrukcyjnych z gwarantowanymi własnościami mechanicznymi. Stosując je można obniżyć masę i ulepszyć parametry konstrukcji narażonych na obciążenia.

Imex 501

Walcowana termomechanicznie stal o wysokiej wytrzymałości o minimalnej granicy plastyczności 500 MPa. Produkowana na linii taśm. Spełnia wymagania normy europejskiej dla S500 MC zgodnej z EN 10149-2.

Imex 700

Ulepszana cieplnie stal wysokowytrzymała o minimalnej granicy plastyczności 690 MPa. Produkowana na linii blach grubych zgodnie z normą europejską EN 10025-6 (S690 QL).

Imex 701

Walcowana termomechanicznie stal o wysokiej wytrzymałości o minimalnej granicy plastyczności 700 MPa. Produkowana na linii taśm. Spełnia wymagania normy europejskiej dla S700 MC zgodnej z EN 10149-2.

Imex 900

Ulepszana cieplnie stal wysokowytrzymała o minimalnej granicy plastyczności 890 Mpa. Produkowana na linii blach grubych zgodnie z normą europejską EN 10025-6 (S890 QL).

most

Materiały do pobrania

pdf 84 Kb
IMEX 501
pdf 95 Kb
IMEX 700
pdf 86 Kb
IMEX 701
pdf 89 Kb
IMEX 900