Energetyka

W elektrowniach przetwarzane są duże ilości materiałów sypkich, a komponenty narażone są na wysokie ścieranie. Jeśli nie są poprawnie skonstruowane i chronione, urządzenia te tracą swoją niezawodność, co skutkuje awariami.

Składowanie, transport sproszkowanego węgla, procesy czyszczenia i inne procesy związane z uderzeniami i ścieraniem to obszary, w których możemy pomóc poprawić wydajność i trwałość części eksploatacyjnych.

Energetyka