Segmenty

Abraservice spełnia wymagania klientów, którzy pracują w bardzo wymagających warunkach, w których absolutnie konieczna jest wysoka jakość i trwałość części.

Obsługiwane segmenty

Rolnictwo i leśnictwo

Rolnictwo i leśnictwo

Rolnictwo to jedno z najstarszych zajęć ludzkości, a przez to zasadnicza działalność. W jej skład wchodzi uprawa roślin na potrzeby produkcji żywności i biopaliw, jak również hodowla zwierząt. Praca na polu lub w przetwórstwie spożywczym, np. w cukrowniach, wiąże się z wieloma kwestiami ścierania i tarcia.

Produkcja cementu

Produkcja cementu

Ściśle związany ze stalą, cement to kolejny kluczowy materiał z globalną produkcją około 4000 mln ton rocznie. Produkcja cementu jest wymagającym procesem, z wieloma etapami i maszynami, z których wszystkie narażone są na ciężkie ścieranie i obciążenia mechaniczne.

Energetyka

Energetyka

W elektrowniach przetwarzane są duże ilości materiałów luzem, a komponenty narażone są na duże ścieranie. Jeśli nie są poprawnie skonstruowane i chronione, sprzęty te tracą swoją niezawodność, co skutkuje awariami.

Branża metalurgiczna

Branża metalurgiczna

Przemysł metalurgiczny to po wydobywczym kolejny krok w procesie od surowców do wyrobów końcowych. Rocznie produkowane jest 1 600 mln ton surowej stali.

Kopalnie i kamieniołomy

Kopalnie i kamieniołomy

Przemysł wydobywczy to jedna z najstarszych branż przemysłu na ziemi, a jednocześnie jedna z najbardziej kluczowych. Ten podstawowy przemysł dostarcza rudy i metale niezbędne w wielu obszarach produkcji i przeznaczone do dalszej obróbki.

Recykling

Recykling

Od metalu po drewno, od tworzyw sztucznych po szkło, zakres wiedzy Abraservice na temat recyklingu jest tak szeroki, jak zakres materiałów.

Sprzęt rolno-budowlany

Maszyny budowlane

Maszyny budowlane można podzielić na wiele kategorii: budownictwo i rozbiórka, kolejnictwo, przeładunek, pogłębianie, obsługa portów, leśnictwo, itp.