News

Abraservice Polska - Prezentacja techniczna

Firma Abraservice Polska zorganizowała prezentację techniczną w ZUOK Lech Białystok dla wiodących firm z sektora rolniczego i komunalnego oraz energetyki i utylizacji śmieci. W trakcie prezentacji produkt manager Abraservice przedstawił niesamowite własności stali od Abraservice oraz ich przewagę nad konwencjonalnymi stalami trudnościeralnymi. Inżynierowie z działu konstrukcyjnego i rozwoju produktu z firm Metal Fach, Pronar, Remex, Samasz i ZUOK Lech Białystok byli bardzo zainteresowani, co zaowocowało dużą ilością pytań i interesującą dyskusją. Czekamy na przyszłe spotkania w poszczególnych firmach i rozwojowe projekty.

Crusher liner plates by Abraservice UK

Crusher liner plates produced from 75mm thick ROC 500 c/w deep M24 CSK holes.

Abraservice International welcomes Tira Austenite in France

Abraservice International was glad to welcome Tira Austenite in France, last November. Tira Austenite is a manufacturing company operating in Indonesia and a close partner of Abraservice International in the area.

The team of Stéphanie Michaut (Abraservice International Manager) presented to Mr Selo Winardi (President of TA) and his delegation the facilities in Saint-Marcel and the processing capabilities, strengthening the relationships between the two companies.

Bespoke cutting edge (ROC 500) by Abraservice UK

Bespoke cutting edge (ROC 500) by Abraservice UK Bespoke cutting edge (ROC 500) by Abraservice UK Bespoke cutting edge (ROC 500) by Abraservice UK